ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισαγωγή Υποψηφίων στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ.Ιωαννίνων 2018-2019
28.06.2018

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσία Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams). Οι αιτήσεις των ανηλίκων ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες τους.