ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κομβικός ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών
24.01.2017

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις 7 σημαντικές δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, δύο εκ των οποίων αφορούν στην Εκπαίδευση, δύο στη Νεολαία, δύο στον Αθλητισμό και μία στον Πολιτισμό.