ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας εκδόσεις 2015
12.03.2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2015.