ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2015
22.01.2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι οι συγγραφείς/εικονογράφοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιο το έργο τους για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2015, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική Δήλωση Συγκατάθεσης (Έντυπο ΚΒΛ1).