ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2016
17.03.2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2016.