ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2017
07.12.2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2017