ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2018
22.12.2017

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2018.