ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
22.12.2014

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου προκηρύσσουν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2014.