ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυβερνητικές Εξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία
29.08.2017

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις για τις εξετάσεις της Δακτυλογραφίας και της Στενογραφίας από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή από την ιστοσελίδα www.moec.gov.cy και να τις υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, στη διεύθυνση Θουκιδίδου και Κίμωνος, 1434 Λευκωσία, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017.