ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία Ιστοσελίδας Κινηματογράφου
05.04.2017

Από την Ιστοσελίδα, οι επαγγελματίες του χώρου αλλά και το ευρύ κοινό, μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και εύκολα για τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τα θέματα κινηματογράφου τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.