ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λογοτεχνικά Βραβεία Αναγνώστη 2016
18.05.2016

Μικρές λίστες υποψηφίων βιβλίων για τα λογοτεχνικά βραβεία αναγνώστη 2016 με συμμετοχή και Κυπρίων λογοτεχνών.