ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη
19.12.2018

Στο πλαίσιο της ένταξης της δημιουργικής γραφής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου αλλά και της πολυτροπικότητας όπως διδάσκεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν τις δικές τους μικροαφηγήσεις βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες φωτογραφίες που θα τους δοθούν.