ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με Υπουργική Απόφαση οι Μεταγραφές Κυπρίων Φοιτητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
08.05.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας (11/4/2017 - τεύχ. Β΄ - Αρ. Φύλλου 1241) η Υπουργική Απόφαση που αφορά τις μετεγγραφές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) φοιτητών Κυπριακής καταγωγής, που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες της υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργικής απόφασης.