ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεσογειακή Σύνοδος για την Μεσογειακή Στρατηγική για την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
22.11.2017

Στη Σύνοδο πρόκειται να συμμετέχουν πέραν των 100 αξιωματούχων από 23 χώρες, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς μεταξύ των οποίων και 30 Βουλευτές από διάφορες χώρες της Μεσογείου και δημοσιογράφων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα καλύψουν το γεγονός, ως σημαντικού πολιτικού γεγονότος για τη Μεσόγειο, αλλά και σημαντικού φόρουμ για την προώθηση των στόχων της Αειφορίας στη Μεσόγειο..