ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
02.04.2015

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει δύο κατευθύνσεις, την Επικοινωνία και τη νέα Δημοσιογραφία. Οι Αιτήσεις εισδοχής στο ΜΠΣ "Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία" υποβάλλονται μέχρι τις 23 Απριλίου 2015 μόνο ηλεκτρονικά.