ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετεγγραφές Φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής
08.11.2017

Οι κυπριακής καταγωγής, εισαχθέντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272Β΄) Υ.Α. που δεν έχουν υποβάλει αίτηση λόγω μη ολοκλήρωσης της εγγραφής τους, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr), από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.