ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέες Εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών
26.01.2018

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις Εκδόσεις έργων Κυπρίων και ξένων επιστημόνων–συνεργατών του ΚΕΕ, τις οποίες πραγματοποίησε κατά το 2017.