ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέες Εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών
10.03.2015

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, ανακοινώνει τέσσερεις νέες εκδόσεις του, που κυκλοφόρησαν το 2014.