ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων για το Νέο Σύστημα Διορισίμων στην Εκπαίδευση
08.11.2017

Για πληρέστερη ενημέρωση των επηρεαζόμενων υποψηφίων, επαναλειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για το Νέο Σύστημα Διορισμών με αριθμό 8000 88 44. Από την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2017, οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν την ειδική τηλεφωνική γραμμή καθημερινά, από τις 08:30 έως τις 15:00. Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν και με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο drsm-help@schools.ac.cy