ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟ-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ…”
28.09.2015

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι πέρα από την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Κυπριακό πρόβλημα, να αποτελέσει "γέφυρα" ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες του Ελληνισμού.