ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση: Διαξαγωγή εξετάσεων για καταρτισμό του καταλόγου διορισμών εκπαιδευτικών
19.06.2017

Υπενθυμίζεται ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει καθοριστεί φέτος για τις 30 Ιουνίου 2017.