ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση: Αιτήσεις για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις εκπαιδευτικών
19.07.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), μετά το πέρας της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), θα προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις, η οποία θα διεξαχθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ. Στην ΕΕΥ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εξετάσεις από 17.417 υποψήφιους.