ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση
08.06.2017

Με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον για παροχή σύγχρονης δημόσιας εκπαίδευσης στα παιδιά μας και με στόχο αυτά να διδάσκονται από το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας, η πολιτεία προχώρησε στη διαμόρφωση του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ)