ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέος Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών 2017-2020
11.10.2017

Τα Προγράμματα Χρηματοδότησης στο σύνολο ή μέρους τους τίθενται σε εφαρμογή για νέες προτάσεις μόνο όταν κοινοποιηθεί σχετική προκήρυξη στον Ημερήσιο Τύπο και στις ιστοσελίδες του Υπ.Π.Π  και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.