ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Συντονιστικός Φορέας (Co-ordinating Body) του Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” 2018-2020
30.10.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει προχωρήσει με προκήρυξη προσφοράς για αγορά υπηρεσιών για τη σύσταση του Συντονιστικού Φορέα για το Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2018-2020, όπως προνοεί ο κανονισμός 1295/2013 της ΕΕ.