ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συναντήθηκε με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, στην Αθήνα
06.02.2020

Συγκεκριμένα, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν την προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών στην προσπάθεια της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού.