ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ομόφωνη η έγκριση Ίδρυσης της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
13.11.2017

Η έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας εδραιώνει τη θέση της Κύπρου στο διεθνές επιστημονικό σκηνικό και σηματοδοτεί την αρχή της εκπροσώπησής της στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις των Ακαδημιών, δίνοντάς της, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση του επιστημονικού, ερευνητικού, καλλιτεχνικού και κοινωνικού γίγνεσθαι εντός και εκτός της Δημοκρατίας.