ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όταν η Τεχνολογία συναντά την Τέχνη στην Κύπρο-When technology meets arts in Cyprus
25.02.2016

Η Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία και το Βρετανικό Συμβούλιο στη Λευκωσία, σε συνεργασία με την εταιρεία ψηφιακής καινοτομίας Snook, και την Google, διοργανώνουν το πρόγραμμα Culture Shift Hackathon, στις 18-20 Μαρτίου στο Capital Impact στη Λευκωσία.
The British High Commission and the British Council in Nicosia, in collaboration with Snook, a Glasgow-based digital innovation agency, and in partnership with Google, are hosting a Culture Shift Hackathon programme on 18th – 20th March, at the Capital Impact in Nicosia.