ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων 2019-2020
07.12.2020

Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του άρθρου 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.