ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Διαγωνισμού Αρ. ΔΕ 08/18
21.06.2018

Για την ηλεκτρονική δήλωση η καταληκτική ώρα υποβολής είναι 12:00 το μεσημέρι, ενώ για την κατάθεση των φακέλων η καταληκτική ώρα είναι 14:30.