ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας διαγωνισμού για Ανέγερση Μνημείου Αγνωοουμένων Λεμεσού
19.05.2021

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας πληροφορούν ότι, η Κριτική Επιτροπή του Εικαστικού Διαγωνισμού για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων Δήμου Λεμεσού, λαμβάνοντας υπόψη της τις συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής προτάσεων κατά τρεις εβδομάδες.