ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18
16.05.2018

Επισημαίνεται ότι όσοι/ες αιτητές/τριες έχουν ήδη υποβάλει την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και κατάθεση του φακέλου τους στο κιβώτιο προσφορών, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.