ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ
02.08.2018

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.moec.gov.cy του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι και την Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές μέχρι τις 12:00 της ίδιας ημέρας.