ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρεμβατικά προγράμματα και σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο
08.06.2017

Ο Υπουργός ενημέρωσε, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, προχωρεί στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο.