ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης για την Παγκόσμια Εκπαίδευση στην Κύπρο
09.10.2017

Την έκθεση αξιολόγησης για την Παγκόσμια Εκπαίδευση στην Κύπρο παρουσίασε σήμερα το Δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση αναλαμβάνει αξιολογήσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων κάθε χώρας στις θεματικές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη και την Πρόληψη των Συγκρούσεων, και την εκπαίδευση για την Πολιτότητα.