ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσίαση της ζωής και του έργου του Κυριάκου Χαραλαμπίδη
06.02.2017

Με αναφορές στην δημιουργική του εργασία, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, μίλησε για την Κύπρο, τον Κυπριακό πολιτισμό, για τις ιστορικές και γεωγραφικές συντεταγμένες της Κύπρου. Ανέδειξε την Ιστορία, τη γεωγραφία, την «πολιτική σεισμοπάθεια» της Κύπρου μέσα από την ταυτότητα της.