ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας
25.02.2015

Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μεταξύ των υπουργών Δρ Κώστα Καδή και Fleur Pellerin.