ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών Κυπριακών Πανεπιστημίων
29.03.2019

Πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών από Ελλάδα που φοιτούν σε Κυπριακά Πανεπιστήμια σε Προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης, για το τρέχον εξάμηνο.