ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα ενίσχυσης της δημιουργίας και έρευνας στον τομέα του Σύγχρονου Χορού-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2019
07.06.2018

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους ότι δέχονται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2019, το οποίο στοχεύει στη στήριξη χορογράφων και ομάδων χορού για νέες παραγωγές και έρευνα.