ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Υπηρεσιών “Πολιτισμός”
22.01.2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν τα νέα σχέδια επιχορηγήσεων για τους τομείς "Βιβλίο", "Εικαστικά", "Μουσική", "Χορός", "Θέατρο", "Λαϊκός Πολιτισμός" και "Κινηματογράφος".