ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη για την θέση του Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη
13.01.2015

Ο νέος Διευθυντής θα αναλάβει για τα επόμενα χρόνια το Μουσείο Μπενάκη, έναν από τους σημαντικότερους Μουσειακούς Οργανισμούς της Ελλάδας.