ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη υποτροφίας για λογοτέχνη στην Αυστριακή πόλη Graz
06.02.2017

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τον σκοπό της προκήρυξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα έγγραφα/κείμενα που πρέπει να υποβληθούν ως πρόταση εργασίας και στοιχεία επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα

 file:///C:/Users/User/Downloads/Guidelines%20for%20the%20Literature%20Scholarship.pdf