ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη υποτροφίας για λογοτέχνη στην Αυστριακή πόλη Graz
27.01.2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου πληροφορούν το κοινό ότι ο φορέας Kulturvermittlung Steiermark και το πολιτιστικό τμήμα του δήμου της πόλης Graz της Αυστρίας έχουν προκηρύξει υποτροφία για ένα χρόνο στο Graz.