ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσης προσωπικού στο European University Institute
03.03.2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ανακοίνωση του EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE (EUI) για την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για τη θέση: Chair in Constitutional and/or Public Law (LAW8) μέχρι στις 23 Μαρτίου 2015.