ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη 10ου Διαγωνισμού “Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση”
16.10.2017

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν ομάδες μαθητών από Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές και τη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία τόσο του δημοσίου τομέα όσο και αναγνωρισμένων σχολείων του ιδιωτικού τομέα, υπό την εποπτεία συντονιστή εκπαιδευτικού.