ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη 41ου Διεθνούς Grand Prix Μαρία Κάλλας
15.02.2019

Η Γραμματεία του διαγωνισμού στεγάζεται στα γραφεία του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου ATHENAEUM, Αδριανού 3, 105 55 Αθήνα, τηλ. 210 3211987 - 949, e-mail: contact@athenaeum.com.gr