ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΡ: ΔΕ 02/18 (ΕΚ)
31.05.2018

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν στον Διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://enimerosi.moec.gov.cy/e/aaye6 Σε