ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη διαγωνισμού ΕΚΤ12/18
11.07.2018

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο Έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», που αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.