ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για σχεδιασμό Νέου Λογοτύπου του ΚΚΔΙΘ
12.12.2017

Το λογότυπο θα πρέπει να προσιδιάζει, να αναφέρεται στο ρόλο και την αποστολή του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΚΚΔΙΘ, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά του, τη γενικότερη εικαστική εικόνα κάθε δραστηριότητάς του.