ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού
12.06.2017

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω του ιστότοπου της Αναθέτουσας Αρχής (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp5914) συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://eforms.moec.gov.cy/kommotiki), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 το πρωί.